Afwalwater behandeling

Afwalwater behandeling

 

Biologische behandeling

Algemeen (stedelijk) afvalwater wordt het meest efficiënt behandeld door biologische processen. Het is een gevestigde technologie die al vele jaren wordt gebruikt. De kern van deze technologie ligt in de micro-organismen, die aanwezig zijn in de bioreactor, die de afvalproducten kunnen afbreken.

Voordelen van een biologische behandeling:

  • Dit is een proces dat weinig tot geen energie vereist, omdat de micro-organismen al het werk doen.
  • Bijna geen chemicaliën gebruik
  • De meest kostenefficiënte methoden voor de behandeling van afvalwater.


Membraantechnologie

Membraanbioreactor is het bewezen biologische proces in combinatie met membraanfiltratie.

De laatste stap in het biologische proces is de scheiding van vaste stoffen en vloeistof. In deze stap wordt het slib uit het water verwijderd door een bezinker te gebruiken.

In een MBR wordt de laatste stap vervangen door een ultrafiltratiemembraan. Dit resulteert in een proces dat in staat is om bij een hogere concentratie van micro-organismen te werken en dus minder ruimte nodig heeft. Ook is het ultrafiltratiemembraan superieur aan de bezinker wat betreft de kwaliteit van het afvalwater dat het produceert. Het water dat de MBR verlaat, is vooral geschikt voor hergebruik, omdat het van goede kwaliteit is.

 

Marpol

Het lozen van onbehandelde afvalwaterstromen kan Flora en Fauna schaden. Op platforms worden zowel grijs als zwart water geloosd met een grotendeels variabele belasting. Er zijn strikte richtlijnen opgesteld voor het lozen van afvalwater in de zee, die zijn samengevat in de MARPOL-richtlijnen.

Engeldot-Water ontwerpt en produceert haar afvalwaterbehandelingsmachines volgens deze internationale MARPOL-richtlijnen en heeft van het merk Lloyd's een MARPOL-goedkeuring gekregen.