Onze Visie / Doelen / Focus

Water dekt 71% van het oppervlak van onze planeet. Ongeveer 97% daarvan is zeewater, slechts 1% is zoet water.

Water is van vitaal belang voor alle bekende vormen van leven.

Wereldwijd sterven dagelijks 6.000 mensen door gebrek aan veilig drinkwater.

Engeldot-Water richt zich op het verbeteren van de veilige, gezonde en zuivere watervoorziening van de wereld.

Engeldot-Water wenst uw partner te zijn voor:

  • Duurzame en maatschappelijk geaccepteerde langetermijnwaterbehandeling en milieuoplossingen
  • Verbetering van de volksgezondheid
  • Energie- en milieuvoetafdruk reductie
  • Minimalisering van afval door herstel van bronnen
  • Verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit
  • Vermindering van bodemdaling
  • Stedelijke overstromingsbescherming

 

 

Duurzaam ondernemen


Water is een primaire levensbehoefte en niet altijd natuurlijk beschikbaar voor iedereen. Daarom is het een kostbaar goed dat op verantwoorde wijze moet worden gebruikt. Duurzaam ondernemen is een win-win-model waarin Engeldot-Water tot doel heeft vervuiling in verschillende waterstromen te helpen verwijderen en waterverspilling te verminderen door waterhergebruik te stimuleren.

Waterdistributie


De wereldbevolking groeit en legt een serieuze druk op onze wereldwijde water-, voedsel- en energievoorraden. Deze druk op onze watervoorziening wordt geïllustreerd in de kosten van kraanwater die wereldwijd toenemen. Met Engeldot-Water drinkwatersystemen en afvalwatersystemen kunt u op een milieuvriendelijke en kosteneffectieve manier zelfvoorzienend zijn in uw watervoorziening.

Lokale samenwerking en productie


Engeldot-Water hecht waarde aan een duurzame samenwerking op lange termijn en is niet op zoek naar kortstondige samenwerkingsverbanden. Ons doel is om een ​​belangrijke bijdrage te leveren aan de lokale samenlevingen door veilig, gezond en zuiver water te leveren. We streven bijvoorbeeld naar het opstarten van lokale waterproductie-installaties in (landelijke) gebieden waar drinkwater schaars of niet beschikbaar is. Samen met de lokale bevolking streven we naar langdurige partnerschappen om een ​​duurzame relatie aan te gaan en een positieve permanente bijdrage aan de lokale samenleving te genereren.