Management en Control (EWQM)

EWQM Engeldot-Water Online Quality Control Management and Maintenance System

  1. Eén bewezen All-Inn algemeen en lokaal beheersysteem, totaal online overzicht van al uw pompstations, waterbehandelingsinstallaties, optioneel (hoogwaterregeling, schuifafsluiters), machines, verlichtingssystemen en meer
  2. Op de kaart kunt u de waterpompen en behandellocaties zien, controleren en besturen
  3. Het systeem informeert u wanneer er een technisch probleem is, of wanneer het systeem onderhoud nodig heeft
  4. Rapport van de technische functionaliteit van elke waterzuiveringsinstallatie
  5. Stuur en beheer uw systeem, op de managementlocatie of gebruikerslocatie
  6. Registreert de behoeften van onderhoud, service en reserveonderdelenbeheer
  7. Registreert de capaciteit, waterverbruik, energieverbruik en verstoring van elke pomp en installatie
  8. Waarschuwt u wanneer er schade is aan een van uw systemen (kan u waarschuwen voor prei of problemen in de drinkwaterdistributiesystemen)
  9. U kunt uw drinkwaterdistributie en rioolleidingen registreren in de stad (GIS)
  10. Optioneel; plug-in andere civiele voorzieningen om te controleren, zoals straatverlichting of verkeerslichten in de stad