Industrieel water

Industriele water behandeling & Water Zuivering

Industriële activiteiten genereren een grote vraag naar water, wat leidt tot aanzienlijke kosten voor de watervoorziening.

Engeldot-Water kan deze kosten helpen verminderen door het water binnen de industriële processen te houden.

 

Waterstroom binnen de industriële sectoren

 • Drinkwater
 • Proses Water
 • Rioolwater
 • Grijs Water Behandeling
 • Hergebruik van water, recycling

Uw Voordeel:

 • Modulair uit te breide
 • Lange levensduur - duurzaam
 • Hoge performantie
 • Lage kosten voor energie en onderhoud
 • Korte installatietijd
 • Lage investeringskosten

Waarom uw industrieel water behandelen of zuiveren?

 • Vervuiling van Oppervlaktewater en grondwater door lozing van onbehandeld water in de rivier of het rioolwater
 • Lozing van onbehandeld afvalwater in het huishoudelijk rioolstelsel maakt de behandeling van huishoudelijk rioolwater tot een zeer moeilijke en dure aangelegenheid
 • Behandeld water maakt het mogelijk om het water uit uw proces te hergebruiken, wat leidt tot een aanzienlijke verlaging van de watervoorzieningskosten en kosten voor rioolheffingen
 • Om te voorkomen dat gezondheidsrisico's worden veroorzaakt door het lozen van afvalwater in het milieu, moet het afvalwater worden behandeld voordat het wordt geloosd
 • Waterherstel door hergebruik en recycling van uw afvalwater
 • Het gezuiverde water kan niet alleen worden hergebruikt als proceswater, maar kan ook worden gezuiverd voor lozing in de natuur, wat leidt tot een milieuvriendelijker ondernemerschap
 • Bodemverontreiniging door lozing van onbehandeld industrieel afvalwater leidt tot ernstige gezondheidsbedreigingen voor mens en dier

Verschillende Industriele sectoren

Voedsel productie industrie

 • Zuivelindustrie - Vleesverwerking - Aardappelindustrie - Plantaardige verwerking - Suiker - Sodas - Brouwerijen - Distilleerderijen - Visverwerking - Slachthuizen - Eierverwerking - Sausproductie enz.

 

Verwerkende industrie

 • Olieraffinaderijen - Farmaceutische industrie - Papierindustrie - Chemie - Textielindustrie - Bouwmaterialen enz.

 

Reiniging en recreatie

 • Zwembaden - Sauna's - Wasserijen - Autowasstraten - Industrieel reinigen, enz.

Opbrengsten uit afvalwater:

Door deze afvalstromen te identificeren, kunnen er in uw productie- en bedrijfsstrategie mogelijkheden ontstaan om uw kosten voor afvalwaterlozingen te verlagen, dus geen hoge kosten voor afvalwater, maar opbrengsten in geld.

Een greep uit onze industriële Systemen

 

Pre-filtratie:

Een optimaal ontworpen voor filtratiesysteem vormt de basis voor een succesvolle nano filtratie- en omgekeerde osmose-machine.

Is de voor filtratie niet zorgvuldig en precies afgestemd op de influent waterkwaliteit dan loopt het risico dat het Nano- of RO-systeem niet optimaal of met succes zal functioneren op lange termijn

 

Nano filtratie en omgekeerde osmose systemen

Onze systemen zijn ontworpen, afhankelijk van de influent, de kwaliteit van de specifieke toepassing voor een lange levensduur van de membranen, de basisinstallatie, het best mogelijke herstel, het laagst mogelijke energieverbruik en onderhoudskosten 

Industriele toepassing

 

"Het water kan op een veilige en milieuvriendelijke manier in het milieu worden teruggebracht"