Hotel en Ziekenhuis Water Behandeling

Hotel Water Behandeling

Ons hotelwater behandeling, zuivering en recycling concept

 • Water hergebruik
 • Regenwaterfiltratie naar irrigatiewater  in de tuin of spoelwater voor het toilet
 • Afvalwaterzuivering voor veilig rioolwater
 • Water opwarmen
 • Bulk en drink water

Waarom hotelwater zuiveren?

 • Het verbeteren van veilige en gezonde waterkwaliteit voor gasten
 • Kostenbesparing op uw waterverbruik
 • Kostenbesparing op rioolheffingen
 • Bijdragen aan een beter milieu
 • Energiebesparing door gebruik te maken van zonnepanelen
 • Regenwateropvang voor hergebruik als irrigatiewater in de tuin of voor spoelwater het toilet

Engeldot-Water Afvalwaterbehandeling en waterrecycling

Regeringen van verschillende landen eisen dat huishoudens en bedrijven hun afvalwater zuiveren.
Door verschillende sedimentatie- en zuiveringstechnieken te combineren, kan huishoudelijk en lichtindustrieel afvalwater worden gezuiverd tot veilig afvalwater, dat kan worden teruggevoerd in het milieu of kan worden teruggewonnen en hergebruikt voor andere doeleinden.

 

 

Ziekenhuis water behandeling

Ons Ziekenhuis water behandeling, zuivering en recycling concept

 • Water hergebruik
 • Regenwaterfiltratie naar irrigatiewater voor in de tuin spoelwater voorhet toilet
 • Afvalwaterzuivering voor veilig rioolwater
 • Medicijnen verminderen
 • Water opwarmen
 • Drinkbaar / drinkwater

Het doel van ziekenhuiswaterzuivering?

 • Ziekenhuizen zijn belangrijke consumenten van water
 • Genereert afvalwater dat veel chemicaliën en medicijnen bevat wat een enorme impact op het milieu heeft als het in het riool komt
 • Een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en de landbouwsector door bodemverontreiniging
 • Verbetering van de waterkwaliteit binnen het ziekenhuis
 • Kostenbesparing op uw waterverbruik